Kristaus Kančia


Kristaus Kančia | John Debney – Crucifixion (The Passion Of The Christ OST)

Heb 9:28
taip ir Kristus, vieną kartą paaukotas, kad pasiimtų daugelio nuodėmes, antrą kartą pasirodys be nuodėmės Jo laukiančiųjų išgelbėjimui.

Heb 9:24
Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą – tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad dabar pasirodytų UŽ MUS Dievo akivaizdoje.

John 3:16
Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

1Cor 15:22
Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti.

Rom 14:11
Parašyta: “Kaip Aš gyvas, – sako Viešpats, – prieš mane suklups kiekvienas kelis, ir kiekvienos lūpos išpažins Dievą”.

Rom 14:12
Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už save.

Heb 9:27
Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti, o po to – teismas,

Filmas Kristaus Kančia | The Passion Of The Christ
Muzika John Debney – Nukryžiavimas | Crucifixion

Andrėjaus pasakojimas


Andrėjaus iš Vilniaus pasakojimas, kaip jis atrado prasmę gyvenimę (rusų kalba).


Mums Reikia Dievo (anglu k.)


Neįtikėtina tikra istorija


Tai pasakojimas apie tai kaip 1998m Ukrainoje, vienas policininkas mirė nuo insulto ir … po 2val. prisikėlė.  Daktarai, jau buvo išrašę mirties liudijimą,  bendradarbiai jau rinko pinigus laidotuvėms. Kai jį daktarai pamatė priskėlusį iš lavoninės – perbalo, nualpo, o kiti užsibarikadavo poilsio kambaryje. Paskaitykite :

B_Pilipcuk_As_maciau_dangu

Beje, jeigu nepavyks iš karto naršyklėje atversti, tuomet ant nuorodos spauskite pelės dešinį klavišą ir rinkitės “Save link as”, tada “Save” ir atsidarykite savo kompiuteryje šį failą.

Nesirūpink


“Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: “Ką valgysime?-arba: “Ką gersime? -arba: ”Kuo vilkėsime?” Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai jums bus pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo.“(Mt 6, 31-34)
Jėzus sako: ”ieškokite Dievo karalystės”. Kas yra toji Dievo karalystė? Kur ją surasti ir kaip į ją įeiti? Ne, -ji nėra aukštai virš debesų , ar tik tavo svajose. Taip pat: “Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, tačiau teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje ir tai jums dovanota per Kristaus auką.” (Rom 14:17-18) Jei žmogus turi savyje ramybę- jis jau yra Dievo karalystėje.
Kas trukdo ją rasti ir džiaugtis?-Rūpestis. Tai vienas didžiausių žmogaus ramybės, o tai reiškia- Dievo karalystės priešų. Žmogus pratęs pergyventi dėl praeities ar pernelyg rūpintis rytojumi labiau, negu tiesiog gyventi šia akimirka. Sustok akimirkai, jeigu ir tu esi vienas iš tokių žmonių. Neužsikrauk sau naštų. Pasitikėk Dievu ir stenkis išgyventi šią akimirką, kurią Jis tau dovanoja. Praeities nepakeisi, o ateities tu irgi negali įtakoti.
Rūpestis dėl rytdienos yra ne tik žmogaus nepasitikėjimas savimi, bet taip pat ir nepasitikėjimas Dievu. Jei Juo nepasitiki, ir pats stengiesi savo rūpesčiu pagerinti padėtį- tik apsunkini savo paties gyvenimą. Rūpestis dėl ateities trukdo išgyventi šią akimirką ir pajusti tai, kas joje yra geriausia. Taip pat, tai žeidžia Dievą, nes būdamas jo vaiku (o toks ir esi, jei tiki į Jėzų Kristų) nepasitiki Juo. Dievas yra tavo Tėvas ir tavimi tobulai rūpinasi. Pasitikėjimas savo jėgomis turi būti grįstas pasitikėjimas Dievu- daryk savo dalį- tai ką turi ir gali padaryti, o padaręs-nebesirūpink. Tavimi pasirūpins Dievas. Nesirūpink dėl nieko, nes viskas yra tik smulkmenos amžinybės supratimu. “Kas gi iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per sprindį prailginti savu gyvenimą? “(Mt 6,27)

Giesmės


Laiminu-tave

Kasdienes-duonos

Osana