Stebuklui reikia nedaug


Nors kartais sunku ar atrodo neįmanoma, bet visuomet tikėk stebuklais. Kai nesiseka, liūdna ir nesinori nieko nieko-ypač tikėti kuo nors geru, vien paprastas tikėjimas stebuklu gali pakeisti ir pačią sudėtingiausią situaciją. Stebuklai ir yra vadinami stebuklais, nes jie nelaukti ir begalo džiuginantys, ir jie- Dievo dovana. Kartais būna sunku tikėti, ir nesinori net pradėti tai daryti,- tuomet prisimink nepaprastą trejetą: Meilė, Tikėjimas ir Viltis.

Kai nerandi savyje meilės (o meilės būtent ir reikia pradėti ieškoti savy, o ne kitur) – dar lieka tikėjimas ir viltis, ir šiame trejete paskutinė Viltis- yra VISUOMET, kad ir kaip nesisektu.

Kai žmogus nepraranda vilties- jis būna stiprus, nes net jei jam dėl ko nors skaudu bei liūdna- viltis jį gaivina teikdama krislelį džiaugsmo ateities perspektyvoje.

Didžiausia viltis kokia begali būti žmogui- tai tikėjimas amžinuoju gyvenimu. Jėzus sako: „Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Kas myli pasaulį, tame nėra meilės Tėvui, nes visa, kas yra pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio“ (1 Jn 2, 15-17). Viskas praeina- ir liūdesys, ir kartėlis, ir vienatvė, bet vilimasis amžinuoju gyvenimu, kurį paveldėsime jei vykdydami Dievo valią įveiksime visus mums duotus žemiškus sunkumus,- yra tarsi džiugus laukimas grįžimo namo.
Kartais žmogus jaučiasi nepaaiškinamai vienišas, užplūsta ilgesys kažko tokio, ko neįmanoma apibūdinti. Tai yra ilgesys to, iš kur žmogus atėjo- jo dvasinių namų. Visišką pilnatvę teikia tik Dievas, kai jaučiame Jo buvimą šalia- nebesijaučiame tušti, ar kad “kažko” dar trūksta. Tikėjimas amžinuoju gyvenimu, į kurį mes esame pašaukti, yra svarbu dar čia, žemėje, jei norime jaustis laimingais ir stipriais kad ir kokios aplinkybės mus suptų. Kai tikime- nebebijome jokių nelaimių, nes tikime (o tai labai artima “žinojimui”), kad viskas praeina, ir mūsų laukia didelis džiaugsmas danguje. O Viltis yra paskutinis žiburėlis liūdinčio žmogaus širdyje, ir yra svarbus elementas, kuris  stiprina pilkoje kasdienybėje.

O kad niekuomet nepritrūktų jėgų,- stenkis visuomet sekti Jėzaus pavyzdžiu, kuris sako: „Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“ (Jn 16, 29–33)