Nesirūpink


“Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: “Ką valgysime?-arba: “Ką gersime? -arba: ”Kuo vilkėsime?” Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai jums bus pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo.“(Mt 6, 31-34)
Jėzus sako: ”ieškokite Dievo karalystės”. Kas yra toji Dievo karalystė? Kur ją surasti ir kaip į ją įeiti? Ne, -ji nėra aukštai virš debesų , ar tik tavo svajose. Taip pat: “Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, tačiau teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje ir tai jums dovanota per Kristaus auką.” (Rom 14:17-18) Jei žmogus turi savyje ramybę- jis jau yra Dievo karalystėje.
Kas trukdo ją rasti ir džiaugtis?-Rūpestis. Tai vienas didžiausių žmogaus ramybės, o tai reiškia- Dievo karalystės priešų. Žmogus pratęs pergyventi dėl praeities ar pernelyg rūpintis rytojumi labiau, negu tiesiog gyventi šia akimirka. Sustok akimirkai, jeigu ir tu esi vienas iš tokių žmonių. Neužsikrauk sau naštų. Pasitikėk Dievu ir stenkis išgyventi šią akimirką, kurią Jis tau dovanoja. Praeities nepakeisi, o ateities tu irgi negali įtakoti.
Rūpestis dėl rytdienos yra ne tik žmogaus nepasitikėjimas savimi, bet taip pat ir nepasitikėjimas Dievu. Jei Juo nepasitiki, ir pats stengiesi savo rūpesčiu pagerinti padėtį- tik apsunkini savo paties gyvenimą. Rūpestis dėl ateities trukdo išgyventi šią akimirką ir pajusti tai, kas joje yra geriausia. Taip pat, tai žeidžia Dievą, nes būdamas jo vaiku (o toks ir esi, jei tiki į Jėzų Kristų) nepasitiki Juo. Dievas yra tavo Tėvas ir tavimi tobulai rūpinasi. Pasitikėjimas savo jėgomis turi būti grįstas pasitikėjimas Dievu- daryk savo dalį- tai ką turi ir gali padaryti, o padaręs-nebesirūpink. Tavimi pasirūpins Dievas. Nesirūpink dėl nieko, nes viskas yra tik smulkmenos amžinybės supratimu. “Kas gi iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per sprindį prailginti savu gyvenimą? “(Mt 6,27)