Tikroji paguoda


Jautiesi pats nelaimingiausias žemėje? Nieks tavęs negali suprasti, o liūdesys ir vienatvė pripildo kiekvieną akimirką? Galbūt taip iš tiesų yra- tu taip jautiesi, tačiau ar tikrai taip yra? Palygink save su kitais, kuriems, galbūt, (o visada tokių yra) sekasi dar sunkiau: juk yra žmonių, kurie neturi ką valgyti patys nei ką duoti savo vaikams- jie mato kaip iš bado miršta jų mylimiausi žmonės; yra tokių, kurie sunkiai serga ir be galo kankinasi ir fiziškai, ir dvasiškai; bet yra tokių, kurie praradę be galo daug, vis tiek laimina Dievą, nes supranta, kad visa, kas žemiška yra tik laikini dalykai, ir visa, kas gera jiems yra nutikę- yra Dievo duota. Dievas davė, Dievas turi teisę ir atimti, ne tik todėl, kad yra visagalis, bet svarbiausia-norėdamas parodyti žmogui, kad ne tik žemiškais dalykais jis gyvas: jei žmogus nepastebi, kad jie yra laikini ir prie jų neverta prisirišti,- Dievas nori atkreipti žmogaus dėmesį į tai, kas yra amžina: meilė ir pasitikėjimas Juo. “Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.” (Mt 4, 4) Yra svarbu suprasti, kad dvasia neturi nieko bendro su tavo jausmais- sielos pojūčiais. Dvasia yra kur kas daugiau už sielą. Kaip ir pats pastebėjai- jausmai yra patys laikiniausi iš visų dalykų: vieną dieną gali jaustis laimingu, o kitą – tiesiog liūdna, paskui ir tai praeina, ir vėl viskas sukasi užburtu ratu.. Jausmai yra laikinesni už kūną, o visa, kas yra laikina- yra nepatikima. Dievas nenori, kad tu remtumeisi nepatikimais ir laikinais dalykais- remkis į tvirtą pagrindą- tvirtą ramstį, kuris nepradings, kuris nepavargs, kuris nesulūš, kuris nenukris, kuriam nepabos, kuris nepasens ir nenumirs- remkis dvasiniais dalykais, remkis Dievu.
Tu turi dvasią, ir nors ji (kaip ir pas kiekvieną žmogų) nėra pakankamai stipri bei tobula,- su Šventosios Dvasios pagalba, kuri yra tarpininkė,-gali pasiekti Dievą su visomis Jo pagalbomis ir malonėmis. Bendrauk su Dievu dvasiškai: skaityk Šventąjį Raštą ir mąstyk apie tai, kas jame parašyta asmeniškai tau,- ieškok stiprinančių žodžių, kurie tave palaikys visose gyvenimo akimirkose, paguos, išlaisvins ar palaimins. Svarbiausia- nepaleisk žodžių, kuriuose radai dvasinę užuovėją- nei dieną, nei naktį,- mąstyk apie juos, gyvenk juose, visa širdimi tikėk kad jie yra Dievo žodis specialiai Tau- ir jie veiks tavo gyvenime. Atkakliai ieškok Dievo pagalbos maldoje ir padrąsinančių žodžių Šventajame Rašte (Biblijoje), – ieškok ir rasi! Juk net pagonys tiki, kad kas ieško- tas randa,- tai juo labiau tikintys į visagalį Dievą ras visa, ko reikia jų pilnatvei bei tikram džiaugsmui.
Svarbu ir labai gera (!) suprasti, kad viskas, kas vyksta tavo gyvenime, yra tobulai kontroliuojama Dievo. Viskas Dieve turi prasmę: kas gera tau nutikę yra Jo palaiminimai ir dovanos (tik iš Dievo malonės ir begalinės meilės mūsų gyvenimuose vyksta geri dalykai)-juk tai Dievas mus “supažindina” su mums svarbiais žmonėmis, tai Jis mums leidžia baigti mokslus ar susirasti darbus,- Dievo palaiminimas yra visi visi mūsų pasiekimai ir džiaugsmai. Visa, kas skaudaus ir liūdno mums nutinka, taip pat yra Dievo kontroliuojama ir prasminga- tomis akimirkomis Jis nori priminti, kad visi žemiški džiaugsmai nėra tobuli- tik dvasiniai dalykai yra amžini bei teikia tikrąją laimę ir ramybę.